POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

PRO TV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Bdul. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/24578/1992, cod unic de înregistrare/cod TVA (RO)2835636 („PRO TV” sau „noi”), în calitate de operator de date vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal. Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-utului nostru web www.protvplus.ro.

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-ului noastru web www.protvplus.ro.

1. Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru web care pot fi accesate la adresa www.protvplus.ro („Website-uri”);
 • Utilizatorilor aplicațiilor noastre mobile PROTV PLUS („Aplicații Mobile”)

Dacă nu vă încadrați în categoriile enumerate mai sus, vă rugăm să contactați GDPR.general@protv.ro și vă vom furniza o Notă de informare corespunzătoare situaţiei dumneavoastră.

2. Ce informații colectăm despre dumneavoastră

De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa https://protvplus.ro/politica-de-cookie;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre sau Aplicațiile Mobile (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat, vizionat sau căutat (inclusiv programele de top vizionate, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o secțiune a Website-ului sau a Aplicației Mobile și numărul de vizualizări, numărul mediu de programe vizionate pe Website-urile noastre sau Aplicația Mobilă, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul vizitatorilor/utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți

Această prelucrare se bazează pe (i) consimțământul dumneavoastră, exprimat prin intermediul ferestrei de dialog a consimțământului publicat când accesați pentru prima data Website-ul nostru sau ori de câte ori o modificare a intervenit în legatură cu setările inițiale ale Website-ului, pe (ii) interesele noastre legitime în a realiza acțiunile si configurările necesare pentru a permite vizitarea Website-ului și pentru a asigura funcționalitatea, disponibilitatea și securitatea pe termen lung a sistemelor și conținutului nostru, respectiv pentru detectarea și prevenirea fraudelor; (iii) o obligație legală care ne-a fost impusă; și/sau (iv) executarea unui contract la care sunteți parte (de exemplu Termenii și Condițiile Website-ului).

De asemenea, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe Website-uri sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un Website al nostru sau Aplicațiile Mobile, când vă abonați la serviciile noastre, atunci când căutați un program audiovizual al PRO TV, când participați la forumuri de discuții sau în alte activităţi de comunicare socială de pe un Website al nostru, Aplicație Mobilă sau bază de date, prin completarea unui formular de înscriere sau în alt mod, atunci când vă înscrieți în concursuri, promoții sau studii organizate de PRO TV și/sau partenerii săi contractuali și când raportați o problemă legată de Website-urile noastre. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.

În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, (sub)contractanți de servicii tehnice, de plată și de livrare, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piata sau mandatari care acţionează în numele dumneavoastră. Când vizitați și vă înregistrați pe una din platformele noastre online (de exemplu Website-uri sau Aplicații Mobile), este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la un furnizor de comunicare socială terță parte, dacă optați în mod voluntar să vă înregistrați prin intermediul respectivei platforme de comunicare socială terță parte (de exemplu Apple, Facebook). Putem de asemenea să obţinem datele dumneavoastră cu caracter personal din registre şi alte surse disponibile şi accesibile public.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală, informaţii referitoare la condamnări penale și infracțiuni), cu excepția cazului în care (i) aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucrăm datele cu caracter personal; (ii) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau (iii) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat (ca de exemplu, pe perioada înregistrării pe Website-urile noastre, Aplicațiile Mobile sau înscrierii în bazele noastre de date online). În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre, Aplicațiile Mobile sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al PRO TV, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre sau Aplicațiile Mobile numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza, la solicitarea dumneavoastra, toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

3. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră (de exemplu, termenii și condițiile Website-urilorsau Aplicațiilor Mobile); dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre și Aplicațiile Mobile, inclusiv funcționalitatea acestora; pentru administrarea Website-urilor și Aplicațiilor Mobile; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile și Aplicațiile Mobile în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin transmiterea unui e-mail la GDPR.general@protv.ro sau, în cazul prelucrărilor realizate prin intermediul fișierelor de tip cookies și celor asimilate acestora, prin modificarea opțiunilor dumneavoastră realizate în platforma de gestionare a setărilor fișierelor cookies din cadrul Website-urilor. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare și datele de contact, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare (după caz). Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care utilizatorii (în special abonații) sau vizitatorii unui Website sau a unei Aplicații Mobile sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul Website-urilor sau a Aplicațiilor Mobile (după caz) cu informații despre bunuri și servicii, inclusiv despre bunuri si servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice pentru verificarea identității dumneavoastră și pentru validarea solicitării de a vă înregistra pentru a utiliza un Website al nostru sau o Aplicație Mobilă, respectiv pentru a va comunica informații despre serviciul contractat sau despre relația contractuală dintre părți. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din din dumneavoastră de Utilizator. Dacă ați instalat o Aplicație Mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau din Aplicația Mobilă. Dacă ați optat pentru primirea notificărilor push prin intermediul Website-urilor și doriți să nu mai primiți aceste notificări push, puteți schimba setările pe Website-ul accesat din browserul dumneavoastră.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră acordat în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de programe și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru; pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor utilizatori sau vizitatori ai Website-urilor și Aplicațiilor noastre Mobile despre produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

Când navigați prin Website-urile noastre sau când utilizați Website-urile sau Aplicațiile Mobile și când introduceți adresa dumneavoastră de e-mail fie pentru a vă conecta la serviciile oferite de noi, fie pentru a vă înscrie cu scopul de a primi informații despre bunuri și servicii, cu consimțământul dumneavoastră, putem partaja informații personale sau de altă natură pe care le colectăm de la dumneavoastră, cum ar fi adresa dumneavoastră de e-mail (sub formă hash, pseudonimizată), adresa IP, ID-ul dumneavoastră de publicitate mobil sau informații despre browserul dumneavoastră sau sistemul de operare utilizat de dumneavoastră, cu partenerul nostru LiveRamp, Inc. și companiile sale din grup, acționând ca operatori asociați. LiveRamp folosește aceste informații pentru a crea un cod de identificare online în scopul de a vă recunoaște pe dispozitivele dumneavoastră. Acest cod nu conține niciuna dintre datele dumneavoastră cu caracter personal identificabile și nu va fi utilizat de LiveRamp pentru a vă reidentifica. Plasăm acest cod de identificare online în cookie-ul nostru sau folosim un cookie LiveRamp și permitem utilizarea acestuia pentru publicitate online și cross-channel. Acesta poate fi furnizat partenerilor noștri de publicitate și altor companii terțe de publicitate la nivel global pentru a permite conținut bazat pe interese sau publicitate direcționată pe parcursul experienței dumneavoastră online (de exemplu, web, e-mail, dispozitive conectate și în aplicații mobile etc.). La rândul lor, aceste terțe părți pot utiliza acest cod de identificare online pentru a conecta date demografice sau informații bazate pe interese pe care le-ați furnizat în interacțiunile dumneavoastră cu acestea. Informații detaliate despre activitățile de prelucrare a datelor LiveRamp sunt disponibile în politica de confidențialitate și opoziție LiveRamp aici: https://your-rights.liveramp.uk/home_|https://your-rights.liveramp.uk/home. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul ulterior acordării acestuia sau să vă opuneți la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment, atât prin utilizarea link-ului Liveramp menționat anterior, cât și prin transmiterea unui e-mail către adresa GDPR.general@protv.ro. Având în vedere calitatea de operatori asociați ai PRO TV și LiveRamp, Inc. procesarea și răspunsul oferit la solicitările dumneavoastră care vizează prelucrarea datelor dumneavoastră personale în sensul oferit în prezentul paragraf va fi oferit de una dintre cele două entități, în funcție de opțiunea dumneavoastră de înaintare a solicitării și de capacitatea entității juridice respective în a vă oferi un răspuns, conform cadrului contractual dintre cele două părți.

De ce procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Contractele/acordurile noastre cu dumneavoastră

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar în vederea executării unui contract încheiat de dumneavoastră cu PRO TV în următoarele situaţii:

 • Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de părţi; şi
 • Ca parte a oricărui contract încheiat cu PRO TV pentru înregistrarea, accesarea sau utilizarea utilizarea serviciilor șu bunurilor noastre și/sau pentru vizionarea în orice mod a a programelor audiovizuale și a canalelor noastre

Îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile

PRO TV prelucrează datele cu caracter personal ori de câte ori este necesar pentru a respecta obligațiile legale în vigoare, inclusiv în următoarele situaţii:

 • Verificarea identității dumneavoastră;
 • Realizarea de verificări în scopul prevenirii spălării banilor, prevenirii și detectării fraudelor și îndeplinirii altor obligații de verificare impuse de lege; și
 • Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a unei oligații legale (de exemplu, către o autoritate publică sau o instanţă de judecată).

Interesul nostru legitim

PRO TV are un interes legitim să îmbunătățească serviciile și bunurile sale, inclusiv Website-urile și Aplicațiile Mobile.

De asemenea, PRO TV consideră că este în interesul său legitim (sau al unei terţe părţi) să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

 • Pentru a dezvolta, produce şi/sau distribui programe audio-vizuale (inclusiv programe finalizate sau probe/fragmente ale acestor programe) în scop comercial, inclusiv pentru a prelucra contribuţiile de tip “on-screen” şi “off screen” din partea persoanelor fizice;
 • Pentru a asigura acurateţe in conţinutul programelor audio-vizuale, a serviciilor și a bunurilor sale (de exemplu Website-urile, Aplicațiile Mobile, etc.);
 • Pentru a desfăşura verificări rezonabile şi proporţionale cu natura şi coţinutul contractului încheiat sau pe care intenționăm să îl încheiem cu dumneavoastră sau pentru a verifica informaţiile pe care ni le-aţi furnizat înainte, pe parcursul sau după terminarea relației contractuale;
 • Pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale (de exemplu, ne vor fi necesare informații privind starea dumneavoastră de sănătate în cazul în care activitățile din cadrul programului implică un risc crescut, astfel încât să fim în măsură să vă oferim măsuri adecvate de protecție);
 • Pentru a răspunde oricăror intrebări sau sesizări primite din partea dumneavoastră;
 • Pentru a gestiona relația cu mandatarii care acționează în numele dumneavoastră;
 • Pentru orice alte interese legimite ale PRO TV, cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În legătură cu vizitarea și/sau utilizarea de către dumneavoastră a Website-urilor și a Aplicațiilor Mobile, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum sunt menționate în prezenta notificare, cu consimțământul dumneavoastră. Ori de căte ori ne vom întemeia prelucrările pe consimțământul dumneavoastră ( de exemplu pentru utilizarea fișierelor de tip cookies; pentru crearea și utilizarea codului de identificare online; pentru newslettere, campanii promoționale ulterioare și alte informări în scop de marketing trimise de către sau în numele PRO TV, al Companiilor noastre Afiliate și/sau ai partenerilor noștri, etc.) vă vom solicita în mod separat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aici menționate. Astfel veţi fi îndreptăţit să vă retrageţi consimţământul în orice moment trimiţând un e-mail la adresa GDPR.general@protv.ro. Totodată, în cazul prelucrărilor realizate prin intermediul fișierelor de tip cookies și celor asimilate acestora, retragerea consimțământului se poate realiza și prin modificarea opțiunilor dumneavoastră realizate în platforma de gestionare a setărilor fișierelor cookies din cadrul Website-urilor. Cu tilul de particularitate, pentru prelucrările de date realizate pentru sau în legătură cu codul de identificare online, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul ulterior acordării acestuia sau să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, prin utilizarea link-ului Liveramp: https://your-rights.liveramp.uk/home_|https://your-rights.liveramp.uk/home. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Există circumstanţe în care putem prelucra date personale ale dumneavoastră fără consimţământul exprimat în prealabil, sub condiţia respectării prevederilor legale în vigoare şi a reglementărilor incidente.

Pentru situaţiile în care am încheiat cu dumneavoastră un contract (inclusiv prin acceptarea termenilor și condițiilor Website-urilor sau Aplicațiilor Mobile), vom fi îndreptăţiţi să prelucrăm aceste date personale chiar dacă v-aţi răzgândit ulterior în legătură utilizarea serviciilor disponibile pe Website-uri și/sau Aplicații Mobile.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile din această Notă de informare nu afectează drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la producții și înregistrări ale programelor de televiziune sau altor producții media.

4. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Digital, Juridic, Producție, Știri și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • (i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • (ii) parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusiv abonamente la serviciile noastre);
 • (iii) agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră. Noi nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informații agregate despre Utilizatorii noștri (de exemplu, putem informa că 500 de bărbați/femei cu vârsta sub 30 de ani au dat click pe reclama lor într-o anumită zi). De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;
 • (iv) furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.

În orice caz, atunci când utilizăm terţe părţi pentru scopurile menţionate în această Secţiune 4 divulgăm doar acele elemente ale datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare scopului urmărit.

Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

În unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal Companiilor noastre Afiliate (inclusiv către subsidiare sau companiei-mamă de tip holding și subsidiarelor sale) pe baza principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”), enumerate aici: http://www.cetv-net.com. În acest sens am implementat garanții adecvate în relația cu afiliații noștri pentru a securiza aceste dezvăluiri de date cu caracter personal.

Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Companiei, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Compania dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Companiei. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Companie, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookies sau pentru realizarea codului de identificare online vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în UE sau SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies la https://protvplus.ro/politica-de-cookie.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând: (i) o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; (ii) reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; (iii) un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; (iv) un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau (v) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al PRO TV sau Responsabilul cu Protecția Datelor al CME, ale căror date de contact sunt furnizate în lista Persoanelor de contact de mai jos, pentru a afla mai multe despre transferuri și despre măsurile de protecție adecvate pe care le-am instituit înainte de aceste transferuri.

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Pe lângă acestea, dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligaţiile contractuale asumate faţă de dumneavoastră sau dacă avem o obligaţie legală sau un interes legitim să păstrăm datele respective. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un partener contractual, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. În cazul utilizatorilor de Aplicații Mobile, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care Aplicația Mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa GDPR.general@protv.ro. Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul anonimizării acestora fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud - ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-urilor noastre sau Aplicațiile Mobile.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website-urile noastre sau pe Aplicațiile Mobile; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

9. Confidenţialitatea datelor minorilor

Ne asumăm obligaţia de a proteja confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă ai mai puţin de 16 ani, te rugăm să obţii în prealabil de la părinţii sau tutorele tău permisiunea de a ne oferi aceste date cu caracter personal. În consencinţă, ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica acest fapt, inclusiv de a-i contacta pe părinţii sau tutorele tău pentru a confirma consimţământul lor.

10. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-urile utilizează fișiere de tip cookies pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai altor site-uri web. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre, prin intermediul platformei care gestionează opțiunile dumneavoastră privind utilizarea fișierelor de tip cookies sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierele de tip cookies pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie la https://protvplus.ro/politica-de-cookie.

Website-urile noastre și Aplicațiile Mobile pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa 0 Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

11. Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru și Aplicațiile Mobile pot furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

12. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al PRO TV la adresa GDPR.general@protv.ro sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Confidențialitatea al PRO TV la adresa: PRO TV S.R.L., Bdul. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, Bucureşti, România. De asemenea, puteţi contacta Responsabilul CME cu Protecția Datelor prin e-mail la DPO@cme.net sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului CME cu Protecția Datelor, la adresa: CME Services s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, 15200, Prague 5, Czech Republic.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

***

Ultima actualizare: 04 mai 2022.

Putem actualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web enumerate în Secțiunea 1 de mai sus. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Notă de informare în mod substanțial. Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.